Trở lại

Bảng Định cỡ đá quý gắn trong Trang sức kích thước chuẩn

Mài OVAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảng Định cỡ cho Các loại đá quý thiết đặt gắn trong Trang sức Kích thước chuẩn (trọng lượng ước tính)
Size (mm)/ Trọng lượng (carat)5x36x47x58x69x710x811x912x1014x12
Alexandrite0.30.510.81.4523.64.2568.9
Amethyst0.230.450.851.251.752.43.24.56.5
Aquamarine0.20.40.751.11.752.2534.56.75
Citrine0.230.450.851.251.752.43.254.25.2
Diamond0.250.50.751.423458
Emerald0.250.520.851.261.92.63.7557.5
Pyrope Garnet0.250.5511.42.12.83.7557
Iolite0.210.40.631.02-----
Opal0.160.280.470.781.11.652.1534
Peridot0.280.50.951.3522.53.546
Ruby0.350.61.061.552.23.153.867.25
Sapphire0.350.611.552.23.153.867.25
Tanzanite0.20.480.891.35-----
Topaz0.280.571.11.62.53.54.568.8
Tourmaline0.250.50.91.182.32.93.55.256.8
Tsavorite0.280.520.75------
Zircon0.40.751.4522.8545.67.58.2

Post a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *