Trở lại

Cơ bản về đá quý

Category
admin 14 Tháng Mười Một 2014

Agate-Mã não

Đá Agate /ˈaɡət/ – Mã não Lịch sử và Giới thiệu Trở lại danh mục…

Đọc thêm
admin 14 Tháng Mười Một 2014

Agate Geode - Hốc tinh thể Mã não

Agate Geode /ˈaɡət – ˈdʒiːəʊd/ – Hốc tinh thể Mã não Lịch sử và giới thiệu…

Đọc thêm
admin 6 Tháng Mười Một 2014

Jade - Ngọc bích

Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá Jade là…

Đọc thêm
admin 4 Tháng Mười Một 2014

Cat's Eye Apatite - Đá Apatit mắt mèo

Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá Apatite mắt…

Đọc thêm
admin 4 Tháng Mười Một 2014

Cassiterite-Caxiterit

Cassiterite /kəˈsidəˌrīt/– Caxiterit Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại…

Đọc thêm
admin 24 Tháng Mười 2014

Calcite-Canxit

Calcite /’kælsait/ – Đá canxit Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục…

Đọc thêm
admin 23 Tháng Mười 2014

Carnelian-Đá Cacnelian

Carnelian /kɑːˈniːlɪən/ – Đá Cacnelian Trở lại danh mục các loại đá Giới thiệu Carnelian…

Đọc thêm
admin 22 Tháng Mười 2014

Moldavite-Đá Monđavit

Moldavite /ˈmɒldəvʌɪt/ – Đá Monđavit Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các…

Đọc thêm