Trở lại

Cơ bản về đá quý

Category
admin 30 Tháng Mười Một 2016

Thuật ngữ Đá quý

Bài viết này chúng tôi đề cập tới các thuật ngữ tiếng Anh hay dùng trong thế giới Đá quý

Đọc thêm
admin 10 Tháng Mười Hai 2015

Lapis Lazuli - Ngọc Lưu Ly

Lịch sử và giới thiệu Lapis Lazuli là “Ngọc Lưu Ly” ( /ˌlapɪs-ˈlazjʊlʌɪ/) trong tiếng Việt, trong ngôn ngữ giao dịch thương mại có thể chỉ được gọi vắn tắt là Lapis.

Đọc thêm
admin 6 Tháng Mười Một 2015

Turquoise - Lam ngọc

Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá Lam ngọc…

Đọc thêm
admin 22 Tháng Mười Hai 2014

Cat's Eye Diaspore - Diaspore mắt mèo

Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá Diaspore mắt…

Đọc thêm
admin 8 Tháng Mười Hai 2014

Malachite - Đá lông công

Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá Tên của…

Đọc thêm
admin 20 Tháng Mười Một 2014

Cat's Eye Aquamarine - Đá Aquamarine Mắt mèo

Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá Aquamarine mắt…

Đọc thêm
admin 18 Tháng Mười Một 2014

Bloodstone-Đá Huyết thạch

Bloodstone /ˈblʌdstəʊn/ – Lịch sử và giới thiệu Bloodstone là gì? Trong bài viết này…

Đọc thêm
admin 17 Tháng Mười Một 2014

Smithsonite-Đá Smithsunayt

Smithsonite /ˈsmɪθsənʌɪt/ – Đá Smithsonite Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại…

Đọc thêm