Trở lại

Blog

admin 12 Tháng Mười Hai 2016

Chọn mua Đá trang sức theo tỷ lệ Kích cỡ so với Trọng lượng

Chọn mua Đá trang sức theo tỷ lệ Kích cỡ so với Trọng lượng…

Đọc thêm
admin 9 Tháng Mười Hai 2016

Bảng Định cỡ đá quý gắn trong Trang sức kích thước chuẩn

Mài OVAL          Bảng Định cỡ cho Các loại đá quý thiết đặt gắn trong...

Đọc thêm
admin 9 Tháng Mười Một 2015

Đá sinh nhật tháng 3

Đá sinh nhật tháng 3 (March Birthstones) “Tháng ba, mùa con ong đi lấy…

Đọc thêm
admin 6 Tháng Mười Một 2015

Turquoise - Lam ngọc

Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá Lam ngọc…

Đọc thêm
admin 28 Tháng Sáu 2015

Đá sinh nhật tháng 4 (April Birthstones)

Kim cương được AGTA (American Gem Trade Association – Hiệp hội Thương mại Đá…

Đọc thêm
admin 4 Tháng Hai 2015

Đá sinh nhật tháng 2

Đá sinh nhật tháng 2 (February Birthstones) Đá sinh nhật (Birthstone) cho những ai…

Đọc thêm
admin 22 Tháng Mười Hai 2014

Cat's Eye Diaspore - Diaspore mắt mèo

Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá Diaspore mắt…

Đọc thêm
admin 8 Tháng Mười Hai 2014

Malachite - Đá lông công

Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá Tên của…

Đọc thêm
admin 27 Tháng Mười Một 2014

Đá sinh nhật tháng 1

Đá sinh nhật tháng 1 (January Birthstones) Nếu bạn sinh vào tháng Giêng, bạn…

Đọc thêm
admin 20 Tháng Mười Một 2014

Cat's Eye Aquamarine - Đá Aquamarine Mắt mèo

Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá Aquamarine mắt…

Đọc thêm
admin 18 Tháng Mười Một 2014

Bloodstone-Đá Huyết thạch

Bloodstone /ˈblʌdstəʊn/ – Lịch sử và giới thiệu Bloodstone là gì? Trong bài viết này…

Đọc thêm
admin 17 Tháng Mười Một 2014

Smithsonite-Đá Smithsunayt

Smithsonite /ˈsmɪθsənʌɪt/ – Đá Smithsonite Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại…

Đọc thêm
admin 17 Tháng Mười Một 2014

Emerald-Ngọc lục bảo

Emerald /ˈɛm(ə)r(ə)ld/ – Ngọc lục bảo Trở lại danh mục các loại đá Emerald –…

Đọc thêm
admin 17 Tháng Mười Một 2014

Beryl-Đá Berin

Beryl /ˈbɛrɪl/ – Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá…

Đọc thêm
admin 16 Tháng Mười Một 2014

Azurite

Azurite /ˈaʒʊrʌɪt/ – Azurit Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại…

Đọc thêm
admin 16 Tháng Mười Một 2014

Andesine-Labradorite

Andesine-Labradorite /ˈandɪzʌɪn -ˌlabrəˈdɔːrʌɪt/ Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục các loại đá…

Đọc thêm
admin 15 Tháng Mười Một 2014

Ammolite - Amonit

Ammolite /ˈamməlʌɪt/ – Đá vỏ ốc (vỏ ốc hóa thạch) Lịch sử và giới thiệu…

Đọc thêm
admin 15 Tháng Mười Một 2014

Ametrine

Ametrine /eɪˈmɛntrin/ – Thạch anh tím vàng Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh…

Đọc thêm
admin 15 Tháng Mười Một 2014

Amethyst

Amethyst /ˈaməθɪst/ – Thạch anh tím Lịch sử và giới thiệu Trở lại danh mục…

Đọc thêm
admin 14 Tháng Mười Một 2014

Almandine Garnet - Ngọc hồng lựu Anmađin

Almandine Garnet /ˈalməndiːn – ˈɡɑːnɪt/ – Ngọc hồng lựu Anmanđin   Lịch sử và giới thiệu…

Đọc thêm
admin 14 Tháng Mười Một 2014

Agate-Mã não

Đá Agate /ˈaɡət/ – Mã não Lịch sử và Giới thiệu Trở lại danh mục…

Đọc thêm
admin 14 Tháng Mười Một 2014

Agate Geode - Hốc tinh thể Mã não

Agate Geode /ˈaɡət – ˈdʒiːəʊd/ – Hốc tinh thể Mã não Lịch sử và giới thiệu…

Đọc thêm